village
village

Oficiálna stránka obce Sopkovce

Motív

Aktuality / oznamy obce

Vtáčia chrípka
27.12.2023

Informácie o nákazovej situácii ohľadom vtáčej chrípky

Oznam
27.12.2023

Zmena vývozu komunálneho odpadu

Cestovný poriadok od 10.12.2023
6.12.2023

S účinnosťou od 10. decembra 2023 dochádza k optimalizácii služieb prímestskej autobusovej dopravy na väčšine územia Prešovského kraja. Z hľadiska úsporných opatrení dôjde k ukončeniu prevádzky spojov s priemerným vyťažením nižším ako 5 cestujúcich.

Mimoriadna výzva č. 5 - Obnova rodinných domov
22.11.2023

Mimoriadna výzva č. 5 - Obnova rodinných domov

Benefičný koncert
13.11.2023

Benefičný koncert pre ľudí, ktorým domovy zničilo zemetrasenie

Nadácia PSK pre podporu rodiny
17.10.2023

Žiadosť o príspevok

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby
16.10.2023

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby

Zemetrasenie
10.10.2023

Ako postupovať v prípade zemetrasenia ?

Výzva poslancov PSK 2023
28.8.2023

Vybavenie kuchyne a kultúrneho domu

Vývoz nebezpečného odpadu
28.8.2023

Vývoz nebezpečného odpadu dňa 5.9.2023 v čase od 7:30 do 9:00 hod.

Dovolenka
26.7.2023

Dovolenka 31.07.2023 - 31.08.2023

VSD UPOZORNENIE
12.7.2023

VSD UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov

Výzva
12.7.2023

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
12.7.2023

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"
13.6.2023

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Sopkovce za rok 2022 ŽP 6-01
27.2.2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Sopkovce za rok 2022 ŽP 6-01

Informovanie občanov/chovateľov vnímavých spoločenských zvierat o povinnostiach v súvislosti s premiestňovaním zvierat
27.2.2023

Doplnenie usmernenia vo veci vyšetrovania zvierat proti besnote v súvislosti s premiestňovaním v rámci SR ,iných členských krajín a tretích krajín.

Seniori, POZOR na podvodníkov
22.2.2023

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.

Vývoz nebezpečného odpadu
22.2.2023

Vývoz nebezpečného odpadu dňa 07.03.2023 v čase od 7:30 do 9:00 hod.

Referendum 2023
9.11.2022

OZNAM - OČKOVANIE PSOV
14.10.2022

Oznam - očkovanie psov 15.10.2022 na základe opatrení RVPS Humenné. Týka sa len nezavakcinovaných psov a mačiek

Veterinárne opatrenia
10.10.2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom nariaďuje veterinárne opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby - besnoty u jazveca lesného

Vybavenie kuchyne kultúrneho domu
10.10.2022

Projekt podporený z rozpočtu PSK - Vybavenie kuchyne kultúrneho domu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
12.9.2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
24.8.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 14.09.2022 od 07:30 h do 17:30 h

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
24.8.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 13.09.2022 od 07:30 h do 17:30 h

Inflačná pomoc
11.7.2022

Inflačná pomoc

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
27.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Certifikát za rok 2021
15.6.2022

Obec Sopkovce zabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov.

Zápis žiakov do prvého ročníka
16.3.2022

Zápis žiakov do prvého ročníka

Materiálna zbierka pre utečencov
9.3.2022

9. - 10. marca, t. j. streda a štvrtok, na Obecnom úrade

Ukrajina
1.3.2022

Ukrajina - Základné informácie

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - 2021
23.2.2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - 2021

SODB 2021
29.1.2022

Štatistické údaje

Cestovný poriadok od 12.12.2021 do 10.12.2022
12.12.2021

Cestovný poriadok od 12.12.2021 do 10.12.2022

Oprava kultúrneho domu - Projekt podporený z rozpočtu PSK
12.12.2021

Oprava kultúrneho domu - Projekt podporený z rozpočtu PSK

Certifikát NATUR-PACK
12.12.2021

Certifikát NATUR-PACK

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné: Verejná vyhláška
12.12.2021

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné: Verejná vyhláška

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii
12.12.2021

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii

Informácie pre obhospodarovateľov lesa
12.12.2021

Informácie pre obhospodarovateľov lesa

Plán udržateľnej mobility PSK
12.12.2021

Plán udržateľnej mobility PSK