village
village

Oficiálna stránka obce Sopkovce

Motív

Aktuality / oznamy obce

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Sopkovce za rok 2022 ŽP 6-01
27.2.2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Sopkovce za rok 2022 ŽP 6-01

Informovanie občanov/chovateľov vnímavých spoločenských zvierat o povinnostiach v súvislosti s premiestňovaním zvierat
27.2.2023

Doplnenie usmernenia vo veci vyšetrovania zvierat proti besnote v súvislosti s premiestňovaním v rámci SR ,iných členských krajín a tretích krajín.

Seniori, POZOR na podvodníkov
22.2.2023

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.

Vývoz nebezpečného odpadu
22.2.2023

Vývoz nebezpečného odpadu dňa 07.03.2023 v čase od 7:30 do 9:00 hod.

Referendum 2023
9.11.2022

OZNAM - OČKOVANIE PSOV
14.10.2022

Oznam - očkovanie psov 15.10.2022 na základe opatrení RVPS Humenné. Týka sa len nezavakcinovaných psov a mačiek

Veterinárne opatrenia
10.10.2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom nariaďuje veterinárne opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby - besnoty u jazveca lesného

Vybavenie kuchyne kultúrneho domu
10.10.2022

Projekt podporený z rozpočtu PSK - Vybavenie kuchyne kultúrneho domu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
12.9.2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
24.8.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 14.09.2022 od 07:30 h do 17:30 h

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
24.8.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 13.09.2022 od 07:30 h do 17:30 h

Inflačná pomoc
11.7.2022

Inflačná pomoc

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
27.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Certifikát za rok 2021
15.6.2022

Obec Sopkovce zabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov.

Zápis žiakov do prvého ročníka
16.3.2022

Zápis žiakov do prvého ročníka

Materiálna zbierka pre utečencov
9.3.2022

9. - 10. marca, t. j. streda a štvrtok, na Obecnom úrade

Ukrajina
1.3.2022

Ukrajina - Základné informácie

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - 2021
23.2.2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - 2021

SODB 2021
29.1.2022

Štatistické údaje

Cestovný poriadok od 12.12.2021 do 10.12.2022
12.12.2021

Cestovný poriadok od 12.12.2021 do 10.12.2022

Oprava kultúrneho domu - Projekt podporený z rozpočtu PSK
12.12.2021

Oprava kultúrneho domu - Projekt podporený z rozpočtu PSK

Certifikát NATUR-PACK
12.12.2021

Certifikát NATUR-PACK

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné: Verejná vyhláška
12.12.2021

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné: Verejná vyhláška

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii
12.12.2021

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii

Informácie pre obhospodaroavateľov lesa
12.12.2021

Informácie pre obhospodaroavateľov lesa

Plán udržateľnej mobility PSK
12.12.2021

Plán udržateľnej mobility PSK