village
village

Oficiálna stránka obce Sopkovce

Motív
A
A
A

Kontakt

Obecný úrad Sopkovce

Sopkovce 46

067 22 Ohradzany

 

Telefón: 057/7795338

Mobil: 0951 188 477

E-mail: sopkovce@centrum.sk

Web: www.obecsopkovce.sk

Úväzok starostky je 50%

 

Kompetencie:
Obec Sopkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

www.dobraobec.sk

Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

e-mail: info@dobraobec.sk