village
village

Oficiálna stránka obce Sopkovce

Motív
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2022
VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
27.6.2022
VZN č. 6/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2022
Názov VZN č. 6/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
27.6.2022
VZN č. 5/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2022
Názov VZN č. 5/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
27.6.2022
VZN č. 4/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
Detail dokumentu
Dátum 27.6.2022
Názov VZN č. 4/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
11.4.2022
VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Detail dokumentu
Dátum 11.4.2022
Názov VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
11.4.2022
VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
Detail dokumentu
Dátum 11.4.2022
Názov VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
11.4.2022
VZN č. 1/2022 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Detail dokumentu
Dátum 11.4.2022
Názov VZN č. 1/2022 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane