village
village

Oficiálna stránka obce Sopkovce

Motív

Vývoz nebezpečného odpadu

Na základe harmonogramu bude dňa 07.03.2023 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 7:30 do 9:00 hod. 

pri obecnom úrade, kde bude stáť vozidlo a vodič odpad bezpečne prevezme.