village
village

Oficiálna stránka obce Sopkovce

Motív

Nadácia PSK pre podporu rodiny

Nadácia PSK pre podporu rodiny

Na webovej stránke PSK je k dispozícii žiadosť o podporu rodiny ( rodiny v núdzi).

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/organizacie/socialne-sluzby/nadacia-rodiny/

Zároveň sú tlačivá žiadosti v prípade potreby dostupné aj na obecnom úrade.

Dôležité je, že ide o pomoc  rodinám-ľuďom v núdzi. Pomoc sa bude riešiť pre tých, ktorí nie sú  finančne zabezpečení. PSK si daných žiadateľov bude overovať cez starostov.  Ak sa nemôže dotyčný prihlásiť môže ho prihlásiť aj starosta alebo hocikto, len sa musia uviesť presné kontakty, aby sa vedeli potom s danýžiadateľom spojiť. Pomoc nadácie je adresná a aj dosť flexibilná.

Žiadosť môžete doručiť:

-poštou na adresu: Nadácia PSK pre podporu rodiny, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov alebo

-emailom na nadacia@vucpo.sk spolu s priloženou žiadosťou.