village
village

Oficiálna stránka obce Sopkovce

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
14.3.2024
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
15.2.2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2024
Popis Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.
9.1.2024
Voľby prezidenta SR 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.1.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024
Popis Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. Voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.
27.12.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení RÚSES okresu Humenné
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.12.2023
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení RÚSES okresu Humenné
11.12.2023
VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sopkovce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2023
Názov VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sopkovce
11.12.2023
Rozpočet obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2023
Názov Rozpočet obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
27.2.2023
Pozemkové úpravy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Dátum zvesenia 28.4.2023
Názov Pozemkové úpravy
Popis Informovanie účastníkov o pripravovanom konaní pozemkových úprav v obci Sopkovce
22.12.2022
Pozemkové úpravy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.12.2022
Dátum zvesenia 22.2.2023
Názov Pozemkové úpravy
Popis Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
27.6.2022
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2022
Dátum zvesenia 27.7.2022
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Prílohy
7e829_Výzva.pdf