village
village

Oficiálna stránka obce Sopkovce

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.11.2023
Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sopkovce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Dátum zvesenia 7.12.2023
Názov Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sopkovce
20.11.2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Dátum zvesenia 7.12.2023
Názov Návrh rozpočtu obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
15.5.2023
Návrh Záverečného účtu obce Sopkovce za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2023
Dátum zvesenia 31.5.2023
Názov Návrh Záverečného účtu obce Sopkovce za rok 2022
27.2.2023
Pozemkové úpravy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Dátum zvesenia 28.4.2023
Názov Pozemkové úpravy
Popis Informovanie účastníkov o pripravovanom konaní pozemkových úprav v obci Sopkovce
22.12.2022
Pozemkové úpravy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.12.2022
Dátum zvesenia 22.2.2023
Názov Pozemkové úpravy
Popis Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
27.6.2022
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2022
Dátum zvesenia 27.7.2022
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Prílohy
7e829_Výzva.pdf